Ibilgailuen gaineko zerga

Herritar guztiei jakinarazten zaie Udalak 2017ko Ibilgailuen Gaineko Zergaren errolda onartu egin duela.

Ordainagiriak guztira: 12.797

Zenbatekoa guztira: 1.539.291,18€

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2017/02/01etik 2017/04/03ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak apirilaren 3an kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.