Hasiera
Arrasateko Udalak PERTSONAL BURUA lanpostua beteko du behin betiko izaeraz.