Hasiera
Urtean 2 miloi litro ur gastatzen dituen Garagartzako ibilgailuen garbitokian egokitzapenak egingo ditu Arrasateko udalak