Jarduera ekonomikoen gaineko errolda onartzea

Herritar guztiei jakinarazten zaie Jarduera ekonomikoen gaineko zerga gaineko errolda onartu egin duela Udala.

Onartutako 1.081.545,96 €-koa da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2018/10/01etik 2018/11/10ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak 2018/11/10ean kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.

Arrasate, 2018ko irailaren 27a

ZINEGOTZI ORDEZKARIA