Arrasateko ludotekak 2018/2019

2015-2007 urteetan jaiotakoentzat

Ate irekiak: irailak 12 – urriak 5

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00 /azarotik otsailera 17:00-19:30

Izen ematea: urriaren 8tik aurrera

Kuota: 30 € ikasturte osoa

Kontu zenbakia: KUTXA 2095 5055 51 1061730429 / LABORAL KUTXA  3035 0001 51 0010015926

Jaiotze data  
/ /  
Informazioa jasotzeko hizkuntza  


Haurra ludoteka honetara joango da  Baimena ematen dut gure haurrari argazkiak ateratzeko   Hauek ludotekaren zabalkunderako erabiliko dira bakarrik


Orri honetako datu pertsonalak jasota datoz eskabidearen egileak hala onartuta. Datuok tratamendu automatizatua izango dute eta Arrasateko Udaleko informazio sisteman sartuko ditugu. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko ditugu, eta beste administrazio publiko batzuei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango dizkiegu, 2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko Erreglamendu Organikoan jasota datozen kasuetan. Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da Biztanleentzako Arreta Zerbitzuan (BAZ).