M8 azoka

Ezinbesteko baldintza da produktuen ekoizlea eta azokan egongo den saltzailea emakumea izatea. Ekoizle edota saltzaileak berak deitu beharko du Emakume Txokora jakiteko postua jartzeko aukeratua izan den. EMAKUME TXOKORA DEITZEKO EPEA: Otsailaren 27tik Martxoaren 1era .

Baserritarra zara?  


Orri honetako datu pertsonalak jasota datoz eskabidearen egileak hala onartuta. Datuok tratamendu automatizatua izango dute eta Arrasateko Udaleko informazio sisteman sartuko ditugu. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko ditugu, eta beste administrazio publiko batzuei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango dizkiegu, Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan jasota datozen kasuetan. Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da Biztanleentzako Arreta Zerbitzuan (BAZ).