Magia parrastan - Imanol Ituiño

6 urtetik gorakoentzat. Umeek lehentasuna dute edukiera bete arte. Plaza libreak geratuko balira, laguntzera datozen helduen artean banatuko lirateke.

Ondoko saioan izena ematea eskatzen dut:  

Orri honetako datu pertsonalak jasota datoz eskabidearen egileak hala onartuta. Datuok tratamendu automatizatua izango dute eta Arrasateko Udaleko informazio sisteman sartuko ditugu. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko ditugu, eta beste administrazio publiko batzuei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango dizkiegu, Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan jasota datozen kasuetan. Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da Biztanleentzako Arreta Zerbitzuan (BAZ).