Araudiak

 

ARAUDI PLANA

   IDAZKARITZA

   KONTU HARTZAILETZA

     1. Hirigintza lizentziak
     2. Zaborrak
     3. Ura
     4. TAO sistema

   PERTSONALA

   HIRIGINTZA

   • Arrasateko udalerrian eguzki energia hartzeko sistemak instalatzea arautzen duen udal ordenantza.
   • Udalerrian baserri bideen zoladura eta saneamendu proiektuak egiteko laguntza plana eta egindako bideen mantentzea eta erabilera berezia arautzen dituen ordenantza
   • Taberna, kafetegi eta antzekoetara zuzendutako establezimendu publikoak jartzea arautzen duen ordenantza
   • Udalerriko zenbait lekutan balkoiak ixteko jardunak arautzen dituen ordenantza
   • Arrasate udalerrian obrak egitean edukontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainerako ekipoez eta materialez lurzoru publikoaren erabilera bereziaren muga arautzen duen ordenantza
   • Ingurumena babesteko udal ordenantza , zaratak eta dardarak igortzearen aurka
   • IBIAk jartzea arautzen duen udal ordenantza
   • TAO sistema arautzen duen udal ordenantza
   • Udal ordenantza, irisgarritasun egoera hobetzeko desjabetza jardunbideari buruzkoa

   • Hiritartze obretako proiektuak idatzi eta obrak exekutatzeko
    Udal Ordenantza

   • Udal planeamenduko aholku batzordeari dagokion erregelamendua

   • Udal ordenantza arautzailea, lokalak etxebizitza bihurtzearen gainekoa

   OBRAK, ZERBITZUAK, MANTENTZEA ETA AUZOAK

   • Azokaren araudia
   • San Kristobal hilerriko barne araudia
   • Arrasateko baserri auzoetan zaborra biltzeko zerbitzua arautzeko udal irizpideak
   • Baserri auzoetan argiteria publikoa arautzeko irizpideak
   • Ur zerbitzuaren ziklo integrala arautzen duen ordenantza
   • Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza

   • Arrasateko udalerriko estazionamendu arautuko udal zerbitzua arautzen duen ordenantza
   • Bide publikotik ibilgailuak eramateko eta gero horiek zaintzeko zerbitzua ematea arautzen duen ordenantza
   • Zaborra uzteko edukiontzi pribatuak bide publikoan jarri eta horiek erabiltzea arautzen duen ordenantza
   • Lorategiei buruzko irizpide orokorrak
   • Automobil arinetan bidaiarien hiri eta hiriarteko zerbitzuen udal erregelamendua
   • Enpresa pribatuek jarritako argiteria publikoko instalazioak onartzeko udal ordenantza
   • Herri barruko bideetako erabilerak, trafikoa eta segurtasuna erregulatzen dituen udal ordenantza, Trafiko, motordun automobilen zirkulazioa eta bide segurtasun arloetan udalak duen zehatzeko ahalmena ere erregulatzen duena
   • Gune publikoan hileta ospakizunak baimendu eta egiteko arautzen duen udal ordenantza
   • Bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua

   • Kale garbiketari dagokion udal ordenantza

   INGURUMENA

   • Ingurumenaren arlokako kontseiluaren estatutuak
   • Garagartzako ortu ekologikoen funtzionamendurako erregelamendua
   • Kurtzetxikin ganadua larrean ibili dadin, ganadua eramateari buruzko ordenantza

   EMAKUMEA

   HEZKUNTZA

   • Hezkuntza arlokako kontseiluaren estatutuak
   • Udal haur eskolaren araudia
   • Hezkuntza ekintzetarako dirulaguntzak emateko araudia

   EUSKARA

   GAZTERIA

   • Dirulaguntzak gazteen elkarteentzat ekintzak eta proiektuak egiteko

   KIROLAK

   ENPLEGUA

   • Lanpostu berriak sortzeagatik enpresei laguntzeko programa erregulatzeko udal araudia

   KULTURA

   GIZARTE ONGIZATEA

   • Arrasateko Udalak ematen duen etxeko laguntza zerbitzuaren araudia
   • Arrasateko Udaleko tutoretzapeko etxebizitzaren funtzionamendu araudia
   • Babesetxearen barne araubidearen erregelamendua
   • Udal tasak ordaintzeko laguntzak ematea arautzen duten arauak
   • Gizarte Larrialdi egoeretarako zerbitzuaren udal araudia
   • Neguko Aterpe zerbitzuaren araudia