Informazio publikoa: Espediente hasiera kalifikazio juridikoa aldatzeko Udalaren titulartasuneko bi etxebizitzari.

Informazio publiko izapidea

GAOko iragarkia