Alde Zaharreko BPB

Arrasateko Herrigune Historikoa eta Errabalak erabat birgaitzeko Plan Bereziaren Testu Bateratua

Honako hau Arrasateko Herrigune Historikoa eta Errabalak erabat birgaitzeko Plan Bereziaren Testu Bateratua da.

Udalbatzarrak 2013ko uztailaren 23an egindako bilkuran onartu zuen behin betikoz, eta 225 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2013ko azaroaren 26koa, argitaratu zen.

Plan Berezia honako agiriez osatzen da:

Dokumentazioa
MEMORIA (castellano)
(PDF 176 Kb)

HIRIGINTZA ARAUDIA (euskaraz)
(PDF 470 Kb)

EKONOMI-FINANTZA AZTERKETA (castellano)
(PDF 31 Kb)

EGITARAUA (castellano)
(PDF 20 Kb)

ERAIKUNTZA UNITATEEN FITXAK
ANTOLAMENDU PLANOAK