A.E.39 Fagor San Andres esparruko Hiri Antolamenduko Plan berezia