AE 1.- Gesalibar eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia

Testu bategina eta indarrean sartzea (2012/09/06ko GAO)
Zuzenketa (2012/09/05eko GAO)
Dokumentu teknikoa
Ez ditu jasotzen 2012ko irailaren 5eko GAOn argitaratutako zuzenketak.