A.E. 39.- Fagor San Andres (lehen A.E. 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduaren Plan Berezia

Jarraian jasotzen dira jatorrian onartutako Plan Berezia eta ondoren egin zaion 1 aldaketa puntuala.

OHARRA: "A.E. 60.- FAGOR SAN ANDRES" izendapena aldatu egin du 2016ko HAPOk "A.E. 39.- FAGOR SAN ANDRES"rengatik.

A.E. 39.- Fagor San Andres (lehen A.E. 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduaren Plan Berezia
A.E. 39.- Fagor San Andres (lehen A.E. 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduaren Plan Bereziaren 1 aldaketa puntuala.