AE 39.- Fagor San Andres (lehen AE 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia

Jarraian jasotzen dira jatorrian onartutako Plan Berezia eta ondoren egin zaion 1 aldaketa puntuala.

OHARRA: "A.E. 60.- FAGOR SAN ANDRES" izendapena aldatu egin du 2016ko HAPOk "A.E. 39.- FAGOR SAN ANDRES"rengatik.

AE 39.- Fagor San Andres (lehen AE 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia
AE 39.- Fagor San Andres (lehen AE 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren 1 aldaketa puntuala.