Aitor Zubiaga Barrena

hutsik

 

 

Lanbidea

Delineatzailea

Email helbidea:

Herria

Arrasate

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES LEKUKOTZA

A) Bateraezintasun arrazoiak

Ez

B) Jarduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkataritza edo industria jarduerak edo zereginak

Ez

b) Besteren konturako lanak

Bai

c) Sarrera pribatuko beste iturri batzuk

Ez

Diru sarrerarik eman barik, beste jarduera edo interes pribatu batzuk, Udalbatzaren eskudantzien eremua ukitu dezaketenak edo harekin zerikusia izan dezaketenak

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri ondasun higiezinak; deskribapena, kokalekua

  • Arrasaten 2 pisu - 2003
  • Arrasaten garajea - 2003

b) Landa ondasun higiezinak: deskribapena, kokalekua eta erregistro inskripzioaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: zer sozietatetan duen partaidetza, eta portzentaia

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: entitate gordailuzaina

  • Kutxabank-eko Baskepensiones EPSV - 2000

e) Etxeko altzariak edo arreoa: nagusien zerrenda: (batez ere, balio artistiko handikoak)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak:

Ez