Anuska Ezkurra ZubizarretaLanbidea

Komunikazio arduraduna

Email helbidea:

Herria

Donostia

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORMENA

A) Batera ezintasun arrazoiak

Ez

B) Iharduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkatal edo industri iharduerak nahiz zereginak

 Ez

b) Besteren konturako lanak

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Komunikazio Arduraduna (HAZI enpresako langilea)

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman gabe, Korporazioaren eskuduntza eremua uki dezaten edo beronekin zerikusirik izan dezaten bestelako iharduera edo interes pribatuak

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak; deskribapena, kokaera eta inskripzio erregistralaren zenbakia

  • Garajea kontsezio administratiboan (2010-2060)

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzio erregistralaren zenbakia

EZ

c) Balore higigarriak: Tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: Kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietatea eta portzentaia

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: Entitate gordailuzaina

  • ITZARRI: PSV
  • KUTXABANK: PSV

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda: (balio artistiko handia dutenena batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: Marka, modeloa eta matrikula

Ez