Asier Mugica

hutsik

Lanbidea

Funtzionarioa. Udal langilea (Kirol teknikaria)

Email helbidea:

Herria

Arrasate

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORPENA

A) Bateraezintasun arrazoiak

Ez

B) Iharduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkatal edo industria iharduerak nahiz zereginak

Ez

b) Besteren konturako lanak

Aretxabaletako UDalaren Udal langilea (funtzionarioa)

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman gabe, Korporazioaren eskuduntza eremua uki dezaketen edo beronekin zerikusirik izan dezaten bestelako iharduera edo ineres pribatuak:

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzioa erregistralaren zenbakia.

  • Etxebizitza, % 50
  • Garaje irekia eta trasteroa, % 50

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzio erregistralaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietateta eta portzentaia

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: entitate gordailuzaina

Euskadiko Pentsioak 2030 (Laboral Kutxan)
Plan de previsión moderado (Laboral Kutxan)
Elkarkidetza plana (Aretxabaletako Udala)
Bizi arrisku asegurua (Laboral Kutxa)

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda: (balio artistiko handia dutenak batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: Marka, modeloa eta matrikula:

2 automobil

Ziklomotorra