Fernando Okina Uranga

hutsikLanbidea

Zerbitzu akademikoko teknikaria Mondragon Unibertsitatean

Email helbidea:

Herria

Arrasate

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORMENA

A) Batera ezintasun arrazoiak

Ez

B) Iharduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkatal edo industri iharduerak nahiz zereginak

Ez

b) Besteren konturako lanak

  • Lagun-Aroko langabezia
  • Aurrejubilatua

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman gabe, Korporazioaren eskuduntza eremua uki dezaten edo beronekin zerikusirik izan dezaten bestelako iharduera edo interes pribatuak

AKE (Arrasate Kirol Elkartea Tenis padel eta squash) diruzaina

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak; deskribapena, kokaera

  • Etxebizitza Jokin Zaitegi plaza
  • Garajea Jokin Zaitegi
  • Etxebizitza Urbanización Usarena

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzio erregistralaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: Tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: Kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietatea eta portzentaia

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: Entitate gordailuzaina

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda: (balio artistiko handia dutenena batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: Marka, modeloa

Renault Kangoo