Jon Apraiz

hutsik

Lanbidea

Osteopata

Email helbidea:

Herria

Eskoriatza

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORPENA

A) Bateraezintasun arrazoiak

Ez

B) Iharduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkatal edo industria iharduerak nahiz zereginak

Zerbitzu profesionalak

b) Besteren konturako lanak

Ez

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman gabe, Korporazioaren eskuduntza eremua uki dezaketen edo beronekin zerikusirik izan dezaten bestelako iharduera edo ineres pribatuak:

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzioa erregistralaren zenbakia.

Ez

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzio erregistralaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietateta eta portzentaia

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: entitate gordailuzaina

Axa

Liberty

National Nederlander

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda: (balio artistiko handia dutenak batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: Marka, modeloa eta matrikula:

Ez