Azoka tasa

Herritar guztiei jakinarazten zaie AZOKA TASA gaineko errolda onartu egin duela Udala, 2021eko 5. epealdia, IRAILA-URRIA.

Onartutako 3.338,60 €-koa da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2021/09/13tik 2021/11/15ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak 2021/09/20an kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.

 

 

Arrasate, 2021eko irailaren 9a

ZINEGOTZI ORDEZKARIA