Espaloien pasabidea edo/eta leku erreserbaren tasa

Herritar guztiei jakinarazten zaie ESPALOIEN PASABIDEA EDO/ETA LEKU ERRESERBAREN TASA gaineko errolda onartu egin duela Udala.

 

Onartutako 51.239,94 €-koa da.

Ordainagiri kopurua, 138 da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2019/09/02etik 201911/04ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak 2019/11/04ean kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.

 

Arrasate, 2019ko abuztuaren 30a

ZINEGOTZI ORDEZKARIA

 

 

Ander Garay Zabaleta