Espaloien pasabidea edo/eta leku erreserbaren tasa

Herritar guztiei jakinarazten zaie espaloien pasabidea edo/eta leku erreserbaren tasaren gaineko errolda onartu egin duela Udala.

 

Onartutakoa 52.155,68 €-koa da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2021/09/02tik 2021/11/04ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak 2021/11/04an kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.

 

 

Arrasate, 2021eko irailaren 1a

ZINEGOTZI ORDEZKARIA

 

Ander Garay Zabaleta