Hilerriaren tasa

Herritar guztiei jakinarazten zaie udalak hilerriaren tasaren gaineko errolda onartu duela.

 

Onartutakoa da 20.540,84 euro.

Ordainagiri kopurua da 332.

Ordainagiriak ordaintzeko epea izango da 2020/09/02tik 2020/11/04ra arte.

Ordainagiri helbideratuak 2020/11/04an kobratuko dira.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira.

 

Arrasate, 2020ko irailaren 2a

ALKATEA