Jabari publikoak okupatzeagatik tasaren gaineko errolda

Herritar guztiei jakinarazten zaie 2022ko Jabari publikoak okupatzeagatik tasaren gaineko errolda onartu egin duela Udalak.

Onartutakoa 4.249,22 €-koa da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2022/05/06tik 2022/07/08ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak 2022/07/08an kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.

 

Arrasate, 2022ko maiatzaren 4a

ZINEGOTZI ORDEZKARIA