Jarduera ekonomikoen gaineko zerga

Herritar guztiei jakinarazten zaie udalak 2020. URTEKO JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN errolda onartu duela.

 

Ordainagiri kopurua: 431

Onartutakoa 1.094.613,70 euro da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea: 2020/10/01etik 2020/11/10era.

Ordainagiri helbideratuak 2020/11/10ean kobratuko dira.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira.

Arrasate, 2020ko irailaren 24a

ALKATEA