Ondasun higiezinen gaineko zergaren (ondasun landalurrak)

Herritar guztiei jakinarazten zaie Udalak 2022ko Ondasun higiezinen gaineko zergaren (landalurrak) gaineko errolda onartu egin duela Udala.

Onartutakoa 23.202,50  €-koa da.

Ordainagiriak ordaintzeko epea 2022/05/16tik 2022/06/30ra izango da.

Ordainagiri helbideratuak 2022/06/30ean kobratuko ditugu.

Borondatezko azken egunetik gerora kobratzen diren ordainagiriak premiamenduzko prozeduraz exijituko ditugu.

Arrasate, 2022ko maiatzaren 10a

ZINEGOTZI ORDEZKARIA