Idazkaritza

 

ARDURADUN POLITIKOA

 •  Maria Ubarretxena Cid (Alkate-udalburua)

 

ARDURADUN TEKNIKOA

 • Ana Belén Hidalgo Corral (Idazkaria)

 

HELBIDEA

 • Herriko plaza nagusia 1; 20500-ARRASATE
 • Tel.: 943 25 20 02

 

HELBURU OROKORRAK

Udalaren lege aholkularitza egiten du udaleko idazkaritzak. Egintzen eta akordioen fede ematen du. Akten eta ondasunen inbentarioko liburuak mantentzen ditu, bai eta udalaren erregistroak ere:

Oinarrizko eginbeharrak:

  • Udalaren fede publikoa.
  • Lege aholkularitza.
  • Udal eskumeneko ziurtagiriak.
  • Udaleko organoen akten eta erabakien liburuak administratu eta zaintzea.
  • Agirien sarrera-irteera erregistroa.
  • Estatistika.

 

ZERBITZUAK

 •  Udal artxiboa

 

ARAUDIAK

 

TRAMITEAK

Tramiteak