Haur eta gazte liburutegiko gogobetetze inkesta

Erabiltzaileari buruzko informazioa
ERABILTZAILE MOTA
Erabilerari buruzko informazioa
ERABILERA ORDUTEGIA
ERABILERA MAIZTASUNA
Puntua itzazu hurrengokoak 1etik 10 era (1 guztiz desegokia eta 10 oso egokia )
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ordutegia
Espazioak eta altzariak
Instalazioen egoera eta mantentzea
Azpiegitura infomatikoen egoera eta mantentzea
Seinaleztapena
Garbitasuna
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tratu egokia
Profesionaltasuna
Efizientzia eskaerei erantzuten
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Liburuak
Aldizkariak
Pelikula
Musika
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Edozein informazio beharri erantzuna
Katalogoa
Web orria eta sare sozialak
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Gure bildumarena
Liburutegien arteko mailegua
Automailegua
eLiburutegia (liburu elektronikoak eta pelikulak online)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Ordenagailuak eta inprimagailua
Wifia
Fotokopiagailua
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Ipuin kontaketak
Bestelakoak
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Dokumentuak eskuratzeko proposamena
Hobetzeko proposamenak eta kexak aurkeztea
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Balorazioa
Azalpenak, proposamenak eta komentarioak