Santa Marinako auzo liburutegiko gogobetetze inkesta

Erabiltzaileari buruzko informazioa
ERABILTZAILE MOTA
Erabilerari buruzko informazioa
ERABILERA MAIZTASUNA
Puntua itzazu hurrengokoak 1etik 10 era (1 guztiz desegokia eta 10 oso egokia )
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ordutegia
Espazioak eta altzariak
Instalazioen egoera eta mantentzea
Azpiegitura infomatikoen egoera eta mantentzea
Seinaleztapena
Garbitasuna
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tratu egokia
Profesionaltasuna
Efizientzia eskaerei erantzuten
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Liburuak
Aldizkariak
Pelikula
Musika
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Edozein informazio beharri erantzuna
Katalogoa
Web orria eta sare sozialak
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Gure bildumarena
Liburutegien arteko mailegua
eLiburutegia (liburu elektronikoak eta pelikulak online)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Ordenagailuak eta inprimagailua
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Ipuin kontaketak
Otras
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ez dut ezagutzen
Dokumentuak eskuratzeko proposamena
Hobetzeko proposamenak eta kexak aurkeztea
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Balorazioa
Azalpenak, proposamenak eta komentarioak