Baliabideak

Aurrekontua 2013

Gastua  384.111,02€
  • Pertsonal gastuak
  • Gastu korrontea
  • Transferentzia korrontea
  • Inbertsioak
57.060,66 €
110.050,00 €

216.999,36 €

1,00 €
Diru Sarrerak: 27.858,08 €
  • Lanbide
  • Gipuzkoako Foru Aldundia

11.545,08 €

16.313 €

 Pertsonal baliabideak

  • Enplegu Teknikaria:  %100eko lan  jarduna, funtzionaria Administrari Laguntzailea:  %25eko lan jardunean Enplegu Sailean (Ingurumen Saila eta Pertsonal Sailarekin konpartitutako langilea), funtzionaria.

 

Erabiltzen diren instalazioak

  • Enplegu Teknikariaren bulegoa. Udaletxeko egoitza nagusian, Pertsonal Saileko bulego kolektiboan.
  • Informazio gunea:  BAZ-en kokatuta.  Bertan dago lanarekin lotutako informazioa paperean, bezeroek kontsultatzeko.