© ietxebarria ~ Arrasateko Musakola auzoko Arruena parkean dagoen astoaren eskultura

© ietxebarria ~ Arrasateko Musakola auzoko Arruena parkean dagoen astoaren eskultura