Informazio batzordeak

Informazio batzordeak zinegotziek bakarrik osatzen dituzte, eta organo batzuk dira, eskudantziarik ez dutenak erabakiak hartzeko. Funtzio hauek dituzte: Udaleko Osoko Bilkurak eta Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki beharreko gaiak aztertzea, haien eginkizuna da horiei buruz txostenak egitea edo kontsultatzea, Udaleko Osoko Bilkurak eskuordetutako eskumenekin diharduenean. Jeneralean, halaber, alkateak ebatzi beharreko espedienteen berri ematen dute.

Informazio batzordeen osaerak udal talde bakoitzak Osoko Bilkuran duen proportzionaltasunera egokitu behar du, eta 9 kidek osatuko dute, honela banatuta: bat ELKARREKIN PODEMOS udal taldekoa, bat SOCIALISTAS VASCOS/EUSKAL SOZIALISTAK udal taldekoa, hiru ARRASATEKO EAJ-PNV udal taldekoa eta lau EH BILDU udal taldekoa.

 

Bestalde, alkateak erabaki zuen informazio batzorde guztietako batzordeburuak jarraian zehazten diren zinegotzien alde eskuordetzea, alkatearen N23/01096 ebazpenaren bidez, 2023ko uztailaren 7an emandakoa.

Arrasateko Udalean informazio batzorde hauek daude:

Auzoak eta OZM (obra, zerbitzuak eta mantentze) batzordea

 • Kepa Urteaga Garcia EH BILDU (Batzordeburua)

Hirigintza, trantsizio ekologiko eta mugikortasun batzordea

 • Garazi Etxeberria San Miguel EH BILDU (Batzordeburua)

Kultura batzordea

 • Andoni Arratibel Garcia EH BILDU (Batzordeburua)

Kirol batzordea

 • Mikel San Miguel Merino EH BILDU (Batzordeburua)

Ogasun batzordea

 • Joseba Ezpeleta Irizar EH BILDU (Batzordeburua)

Pertsonen batzordea

 • Kepa Urteaga Garcia EH BILDU (Batzordeburua)

Euskara batzordea

 • Joseba Ezpeleta Irizar EH BILDU (Batzordeburua)

Ongizate batzordea

 • Miren Jasone Giraldo Menendez EH BILDU (Batzordeburua)

Feminismo eta LGTBI+ batzordea

 • Eva Abuin Bideburu ELKARREKIN PODEMOS (Batzordeburua)

Tokiko ekonomia eta enplegu batzordea

 • Jose Jaime Bengoa Madina EH BILDU (Batzordeburua)

Hezkuntza batzordea

 • Miren Jasone Giraldo Menendez EH BILDU (Batzordeburua)

Belaunaldi arteko batzordea

 • Gladys Fernandez Urizar EH BILDU (Batzordeburua)

Bizikidetza batzordea

 • Miren Jasone Giraldo Menendez EH BILDU (Batzordeburua)