Composición del Jurado

19/06/2018
Relación de personas que compenen el Jurado

CARGO

INSTITUCIÓN

NOMBRE

Presidente:

Arrasateko Udala

Juan Antonio Urdangarin Alustiza

Miembro:

Arrasateko Udaleko arkitektoa.

Amaia Iriondo Alberdi

Miembro:

Eusko Jaurlaritza. Kultura eta Hizkuntza Politika saila.

Goretti Fariñas Egaña

Miembro:

Euskal Herriko Arkitektoen elkargoa

Claudia Pennese

Miembro:

Euskadiko Ubide, Portu eta Bideetako Ingeniarien Elkargoa

Ricardo Luis Urretxo Garcia

Miembro:

Espainiako Paisajisten Elkartea.

Iñaki Viñuela Galarraga

Miembro:

Euskal Herriko Unibertsitatea. Hirigintza teknikaria.

Juan José Arrizabalaga Echeverría

Miembro:

Euskal Herriko Unibertsitatea. Mugikortasun teknikaria.

Aitxiber Zallo Camara

Miembro:

Mondragon Unibertsitatea. Hiri paisaia teknikaria.

Elisabeth Urrutia Bea

 

 

 

 

Secretario:

Arrasateko Udala

Eñaut Azkoaga Ugalde