AE.79.- GARRATZ eremua birpartzelatzeko proiektuaren hasierako onarpena.-