Hasiera batean ontzat ematea A.E. 13. - Garaia esparruko urbanizazioaren kontserbazio Juntaren Estatutu Sozialen 1.go aldaketa proiektua