Eskabidea, merituak alegatzea aurretik izena eman duten hautagaiek.