Zerbitzu gutunak

Zerbitzu Gutunean biltzen dira zerbitzu jakin batek herritarren aurrean hartzen dituen konpromisoak. Gutunek, halaber, informazioa ematen dute zerbitzuen ezaugarri nagusiei buruz, eta zehazten dute zerbitzu horiek erabiltzen dituen jendeak zer eskubide eta betebehar dauzkan.

Gainera, Zerbitzu Gutunek balio dute hartutako konpromisoen gestio eta segimendu sistematikoa egiteko eta, era horretan, etengabeko hobekuntzaren kultura sustatzeko.

 

Zerbitzua Liburuxka PDF Xedea eta zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak eta betebeharrak Jarraipena eta kalitatea
BAZ
Biztanleentzako Arreta Zerbitzua
BAZeko Zerbitzuen gutuna liburuxkuraren azala. BAZen xedea eta eskaintzen dituen zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak, betebeharrak eta gomendioak. Araudia.

Jarraipena eta ebaluazio adierazleak

San Kristobalgo hilerria San Kristobalgo hilerriko zerbitzuen gutuna San Kristobalgo hilerriko xedea eta eskaintzen dituen zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak, betebeharrak eta gomendioak. Araudia.  
UIE
Udalako Ingurumen Eskola
UIEeko zerbitzuen gutuna UIEren xedea eta eskaintzen dituen zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak, betebeharrak eta gomendioak. Araudia. Konpromisoen jarraipena 2019
Gizarte Zerbitzuak Gizarte Zerbitzuetako zerbitzuen gutuna Gizarte Zerbitzuen xedea eta eskaintzen dituen zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak, betebeharrak eta gomendioak. Araudia.  
Udal kiroldegiak kirola-zerbitzu-gutuna Udal kiroldegian xedea eta eskaintzen dituzten zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak, betebeharrak eta gomendioak. Araudia.  
Udal biblioteka biblioteka-zerbitzu-gutuna Udal bibliotekaren xedea eta eskaintzen dituen zerbitzuak Konpromisoak Eskubideak, betebeharrak eta gomendioak. Araudia.