Udal biblioteka. Eskubideak, betebeharrak eta araudia.

Udal bibliotekako erabiltzaileen eskubideak

 • Zerbitzua erabiltzea inolako diskriminazio barik.
 • Bazkide txartela edukitzea, zeinak Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko biblioteka guztietarako balio baitu.
 • Proposamenak eta kexak aurkeztea.
 • Datu pertsonalen pribatutasuna bermatuta izatea, indarrean dagoen legediarekin bat etorrita.

 

Udal bibliotekako erabiltzaileen betebeharrak

 • Errespetuz tratatzea erabiltzaileak eta bibliotekako langileak, eta azken hauen jarraibideei kasu egitea.
 • Ekipamendua eta funtsa zaintzea.
 • Maileguan eramandakoa galdu edo hondatuz gero, berria erostea.
 • Bazkide txartela ekartzea mailegu zerbitzua erabiltzeko.
 • Mailegu epeak errespetatzea.
 • Benetako datuak ematea eta gaurkotuta mantentzea.

 

Aplikatu daitekeen legezko araudia

Orokorra

 • 11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.
 • 6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena.
 • 12/2017 Errege Lege Dekretua, uztailaren 3koa, Jabetza Intelektualaren Legearena.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.
 • 1/2013 Legea, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa.

Araudia

 • Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea.

Bestelakoak

 • Nazio Batuen Erakundearen Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda.