San Kristobalgo hilerriko konpromisoak

1. Konpromisoa

Titularrari bidaltzea kontzesio berrien kontratua, panteoi eta hezurtegiena, beharrezkoa den dokumentazioa eskatzaileak aurkezten duenetik 45 egun balioduneko epean gehienez.

Zelan neurtzen dugun

Epe barruan bidalitako kontratuen ehunekoa.

2. Konpromisoa

Errausketa guztietan zerbitzua bermatuko dugu, nahiz eta errausketa labean gertatu arazo teknikoren bat edo bestelakorik.

Zelan neurtzen dugun

Emandako errausketa zerbitzu kopurua.

3. Konpromisoa

Programatzen denean gorpuzkiak ateratzea hobitik, senideei jakinaraziko zaie, gutun baten bidez, betiere jakinez gero nori bidali.

Zelan neurtzen dugun

Bidalitako jakinarazpen kopurua.

4. Konpromisoa

Abisuak, kexak eta iradokizunak erantzutea gehienez 20 egun balioduneko epean.

Zelan neurtzen dugun

Epe barruan erantzuten diren abisu, kexa eta iradokizunen ehunekoa.

5. Konpromisoa

Ehorzketa eta errausketa zerbitzuak emango ditugu, aurretiaz finkatutako ordutegia beteta.

Zelan neurtzen dugun

Inkestan erabiltzaileek zer gogobetetze maila erakusten duten, eta hori dago lotua puntualtasunari; hortaz, kexarik ez jasotzea horri buruz.

6. Konpromisoa

Zerbitzua ematen duten langileek tratu duina eta adeitsua erakutsiko diete erabiltzaileei.

Zelan neurtzen dugun

Galdeketan erabiltzaileek tratuari dagokionez zer asebetetze maila erakusten duten, eta kexarik ez aurkeztea horri buruz.

7. Konpromisoa

Instalazioen mantentze eta  garbitasun maila ona izango da.

Zelan neurtzen dugun

Gai honi buruz erreklamaziorik ez jasotzea, eta galdeketan erabiltzaileek zer asebetetze maila erakusten duten.

8. Konpromisoa

Arduratuko gara lorategien eta berdeguneen mantentzeaz.

Zelan neurtzen dugun

Gai honi buruz kexarik ez jasotzea, eta galdeketan erabiltzaileek zer gogobetetze maila erakusten duten.