Udal kiroldegiak. Eskubideak, betebeharrak eta araudia.

Udal kiroldegietako erabiltzaileen eskubideak

 • Informazioa jasotzeko, instalazioei, ordutegiei, prezio publikoei, kirol jarduerei eta bertara sartzeko moduari buruzkoa.
 • Udal zerbitzuko langileengandik arreta eta trataera egokia jasotzeko.
 • Instalazioen erreserba egiteko.
 • Edozein erreklamazio, zalantza, kexa edo iradokizun aurkezteko.
 • Indarrean dagoen legeari jarraikiz, datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta pribatutasuna bermatuta edukitzeko.
 • Instalazioak eta instalazioetan eskaintzen diren zerbitzuak erabiltzeko, bertako araudiaren arabera.

Udal kiroldegietako erabiltzaileen betebeharrak

 • Instalazioetako beste erabiltzaileak eta langileak errespetuz tratatzeko.
 • Instalazioetan zuzen jokatzeko eta kirol materiala zaintzeko, eta instalazioak garbi eta egoera onean mantentzen laguntzeko.
 • Jarduera bakoitzari dagozkion kirol jantziak eta kirol oinetako egokiak erabiltzeko.
 • Instalazioen funtzionamendurako ordutegiak errespetatzeko, eta udal zerbitzuko langileen jarraibideei kasu egiteko beti.
 • Helbidea, telefono zenbakia eta bankuko datuak aldatzean edo erabiltzaile izaera utzi behar denean kiroldegian horren berri emateko, beti epe barruan eta erabiliz araudian ezarritako bideak.
 • Kuotaren ordainketa errespetatu eta betetzeko.
 • Norberak bere abonu txartela erabiltzeko.

Aplikatu daiteken araudia

Orokorra

 • 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.
 • 32/2003 Dekretua, otsailaren 18koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzeari buruzkoa.
 • 125/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Eskolako Kirolari buruzkoa.
 • 17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua garatzen duena.

Udal Araudia

 • Arrasateko kirolen aholku kontseiluaren antolaketa eta funtzionamendu araudia.
 • Arrasateko kirol instalazioen araudia.
 • Kirol eremuak eta bertako bulego eta lokalak lagatzeko araudia.

Tarifak

 • Abonuen tarifak
 • Erreserben tarifak
 • Ikastaroen tarifak