Gizarte Zerbitzuen konpromisoak

1. Konpromisoa

Gizarte langilearekin lehenengo txanda izateko, 10 egun balioduneko epean gehienez eskaeren % 60an, eta gainontzeko % 40an gehienez 20 egun balioduneko epean.

Zelan neurtzen dugun

Epe hauetan ematen diren txanden ehunekoa.

2. Konpromisoa

Zerbitzuko langileek erabili behar dute hizkera egokia, zuzena eta argia Gizarte Zerbitzuetara hurbiltzen diren erabiltzaile guztiekin.

Zelan neurtzen dugun

Galdeketan, asebetetzeari buruz aldian-aldian egingo dena, batez besteko puntuazioa izatea 8,5etik gora.

3. Konpromisoa

Gizarte langileak larrialdi egoeratzat hartzen dituenak 24 orduan artatzea.

Zelan neurtzen dugun

Larrialdi egoeren ehunekoa, epe barruan artatutakoena.

4. Konpromisoa

Erreferentziazko gizarte langileen arreta izan behar da pertsonalizatua, eta bermatu behar dira erabiltzailearen konfidentzialtasuna eta intimitatea.

Zelan neurtzen dugun

Galdeketan lortutako puntuazioa izatea 8,5etik gora.

5. Konpromisoa

Zerbitzua puntualtasunez ematea, eta txanden ordutegia betetzea.

Zelan neurtzen dugun

Asebetetze galdeketan lortzea gutxienez 8 puntu.

6. Konpromisoa

Instalazioen eta ekipamenduen egoera eta erosotasuna egokia izatea, eta erabiltzaile guztiei irisgarritasuna erraztea.

Zelan neurtzen dugun

Asebetetze galdeketan lortutako batez besteko puntuazioa 8tik goragokoa izatea.

7. Konpromisoa

Kexei eta iradokizunei erantzutea gehienez 15 egun balioduneko epean.

Zelan neurtzen dugun

Epe barruan erantzuten diren kexen eta iradokizunen ehunekoa.