Udal kiroldegien konpromisoak

1. Konpromisoa

Tratu egokia erakustea erabiltzaileei, eta informazio eta argibide zuzenak ematea.

Zelan neurtzen dugu

Gogobetetze inkestan gutxienez 10etik 7 puntu lortzea.

2. Konpromisoa

Ikastaroak ematen dituzten monitoreen ezagutza maila altua izatea kalitateko zerbitzuaeman ahal izateko.

Zelan neurtzen dugu

Gogobetetze inkestan erabiltzaileek honi buruz 7,5eko puntuazioa ematea gutxienez.

3. Konpromisoa

Monitoreek erabiltzaileei arreta egokia erakustea eta orientazioa eskaintzea.

Zelan neurtzen dugu

Inkestan 8 puntuko balorazioa lortzea gutxienez.

 

4. Konpromisoa

Kirol ikastaroetako monitoreen %100 elebiduna izatea.

Zelan neurtzen dugu

Elebidunak diren monitoreen ehunekoa.

5. Konpromisoa

Kexak eta iradokizunak erantzutea gehienez 20 egun balioduneko epean.

Zelan neurtzen dugu

Epe barruan erantzuten diren kexen eta iradokizunen ehunekoa.

6. Konpromisoa

Askotariko kirol ekintzak eta ikastaroak antolatzea, gutxienez 20 ezberdin urtean, erabiltzaileen beharrizanei edo eskaerei egokituak.

Zelan neurtzen dugu

Urtean eskaintzen diren kirol ekintza edo ikastaro kopurua.

7. Konpromisoa

Ate irekien jardunaldiak antolatzea, urtero instalazioak eta kirol ekintzak gertutik ezagutzeko.

Zelan neurtzen dugu

Ate irekiak antolatzen diren egunak.

8. Konpromisoa

Astelehenetik egubakoitzera, lanegunetan, udal kiroldegi bat zabalik mantentzea etenik gabe 15 orduz.

Zelan neurtzen dugu

Udal kiroldegia zabalik dagoen ordutegia.

9.Konpromisoa

Ikastetxeei bideratutako Igeriketa Sustatzeko Kanpainaren erabiltzaileen artean premia bereziak dituena egonez gero, monitore laguntzaile bat jartzea.

Zelan neurtzen dugu

Udal kiroldegia zabalik dagoen ordutegia.