Bibliotekaren konpromisoak

1. Konpromisoa

Tratu profesionala eta adeitsua eskaintzea erabiltzaileei.

Zelan neurtzen dugun

Gogobetetze inkestan gutxieneko puntuazioa 8,5 izatea.

2. Konpromisoa

Erabiltzaileek eskatutako dokumentuen % 85 eskuratzea gutxienez.

Zelan neurtzen dugun

Eskuratutako eskaeren ehunekoa.

3. Konpromisoa

Bildumaren % 10 berritzea urtero.

Zelan neurtzen dugun

Bilduma berritzearen ehunekoa.

4. Konpromisoa

Bazkide berriei txartela ematea eskaeraren momentuan.

Zelan neurtzen dugun

Momentuan emandako txartel kopurua.

5. Konpromisoa

Bibliotekaren web orria eta sare sozialak eguneratuta edukitzea.

Zelan neurtzen dugun

Gogobetetze inkestan gutxieneko puntuazioa 8 izatea.

6. Konpromisoa

eLiburutegia eta eFilm erabiltzen ikasteko formakuntza eskaintzea.

Zelan neurtzen dugun

Eskaini eta egindako ikastaro kopurua.

7. Konpromisoa

Adin guztietako herritarrak kontuan hartzea urteko kultur jarduerak antolatzean.

Zelan neurtzen dugun

Antolatutako jarduera kopurua adin tarte bakoitzeko.

8. Konpromisoa

Irakurketa sustatzeko ekintzak antolatzea herriko ikastetxeekin lankidetzan.

Zelan neurtzen dugun

Antolatutako ekintza kopurua.

9. Konpromisoa

Instalazio berrituak eskaintzea, eta ekipamendu garbiak, zainduak eta erosoak.

Zelan neurtzen dugun

Gogobetetze inkestan gutxieneko puntuazioa 8 izatea Kulturaten eta 7,5 Santa Marinan.

10. Konpromisoa

Proposamenei eta kexei erantzutea gehienez 15 egun balioduneko epean.

Zelan neurtzen dugun

Epe barruan erantzundako proposamen eta kexa kopurua.