Udalako Ingurumen Eskolaren konpromisoak

1. Konpromisoa

Gure zerbitzuak erabiltzeko, herriko ikastetxeek lehentasuna izango dute.

Zelan neurtzen dugun

Udalako Ingurumen Eskolako zerbitzuak eskatu eta erabili barik geratu diren herriko ikastetxeen ehunekoa.

2. Konpromisoa

Konpromisoa hartzen dugu ikasleen ahotsa entzuteko eta haien iritzia jasotzeko.

Zelan neurtzen dugun

Kontuan hartzen dugu zenbat iritzi jaso diren saioak amaitzerakoan eta zenbat idatzi diren Bisita Liburuan.

3. Konpromisoa

Ikastetxeekin aurretiaz adostutako saio guztiak emango ditugu, nahiz eta finkatutako egunetan aldaketak eman.

Zelan neurtzen dugun

Ikasturtean adostutako eta egindako saioen kopurua alderatuta.

4. Konpromisoa

Kexei eta iradokizunei erantzutea gehienez 10 egun balioduneko epean.

Zelan neurtzen dugun

Epe barruan erantzuten diren kexen eta iradokizunen ehunekoa.

5. Konpromisoa

Udalako Ingurumen Eskolako langileok modu egokian egingo dugu lan, eta erabiltzaileekin tratu atsegina erakutsiko dugu.

Zelan neurtzen dugun

Galdeketan erabiltzaileek eskolako langileen lanari buruz zer iritzi ematen duten, eta kexarik ez aurkeztea horri buruz.

6. Konpromisoa

Udalako Ingurumen Eskolako egonaldiak izango dira ikasleen mailari eta adinari egokituak, baita erabiliko den materiala ere.

Zelan neurtzen dugun

Gai honi buruz kexarik ez jasotzea, eta galdeketan erabiltzaileek zer gogobetetze maila erakusten duten.

7. Konpromisoa

Eskolako Agenda 21eko hezkuntza programa diseinatu eta garatuko dugu, betiere ikastetxeek urtero aukeratzen duten gaiarekin lotuta.

Zelan neurtzen dugun

Ikasturtean zenbat saio egiten ditugun Eskolako Agenda 21ean.