Kontu Orokorraren Egiaztapen Txosten Bereziak

Kontu Orokorraren Egiaztapen Txosten Bereziak
2018ko auditoria
2018ko abenduaren 31ko balantzea eta 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari dagozkion data horretako ekonomia- eta ondare-emaitzaren kontua eta egoera-orriak, kontu-ikuskarien txostenarekin batera
2015eko auditoria
2015eko Ekitaldia Kontu Orokorraren Egiaztapen Txosten Berezia