Kontu Orokorraren egiaztapen txosten bereziak

Kontu Orokorraren egiaztapen txosten bereziak
2019ko auditoria
2019ko abenduaren 31ko balantzea eta 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari dagozkion data horretako ekonomia eta ondare emaitzaren kontua eta egoera orriak, kontu ikuskarien txostenarekin batera
2018ko auditoria
2018ko abenduaren 31ko balantzea eta 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari dagozkion data horretako ekonomia eta ondare emaitzaren kontua eta egoera orriak, kontu ikuskarien txostenarekin batera
2015eko auditoria
2015eko Ekitaldia Kontu Orokorraren Egiaztapen Txosten Berezia