A.E. 39.- FAGOR SAN ANDRES ESPARRUAREN 1 JARDUKETA INTEGRATUAREN URBANIZAZIO PROIEKTUA hasiera batean onartzea