AE.79.- GARRATZ eremua birpartzelatzeko proiektuaren aldaketen hasierako onarpena.