7.6-2022ko Gastu eta sarrera arrunten bilakaera.pdf