Mikel San Miguel Merino

mikel-san-miguel-1000.JPG

Lanbidea

Proiektu Hidraulikoen arduradun teknikoa

E-mail helbidea:

msanmiguel@arrasate.eus

Herria

Arrasate

  • Udalbatzako kidea

  • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea

  • Kirol batzordeko burua

  • Ordezkoa Debagoieneko Mankomunitatean

  • Ordezkoa GIPUZKOAKO UR PARTZUERGOAn

  • Ordezkoa ZUBILLAGA HILTEGIA, SLn

  • Ordezkoa GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAn

% 60ko jardunari dagokion 26.190,52 €-ko ordainsari gordina urteko hamalau hiletan ordaintzekoa (indarrean dagoen ordainsari taularen 17. maila), 2023ko irailaren 1etik aurrerako eragina edukiko du.
Lansaria jasotzeko derrigorrezko gutxieneko arduraldia 955 ordukoa izango da urtean.