Miren Jasone Giraldo Menendez

jasone-giraldo-1000.JPG

Lanbidea

Irakaslea

E-mail helbidea:

jgiraldo@arrasate.eus

Herria

Arrasate

43.650,87 €-ko ordainsari gordina urteko, hamalau hiletan ordaintzekoa (indarrean dagoen ordainsari taularen 17. maila). 2023ko urriaren 1etik aurrerako eragina edukiko du.