Auzo Alkatetzak eta Batzordeak

 

Udal eskumeneko gaiak hobetu kudeatu daitezen lortzeko eta lurralde eremu horretan herritarren partehartzea samurtzeko, kudeaketa deskontzentratuko lurralde organo hauek daude:

 • Auzo batzordeak (hiri auzokoak eta baserri auzokoak)
 • Auzo alkateak (hiri auzokoak eta baserri auzokoak)


AUZO BATZORDEAK

Hiri auzoetako batzordeak 10 kidek osatzen dituzte, talde politikoek, koalizioek edo hautesle taldeek izendaturik, udal hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera.

Auzoan bizi diren auzokideek hautatutako auzo alkateak eta hiru kidek osatzen dute baserri auzoko batzordea.

Eskuduntza eta egiteko hauek izango dute auzoetako batzordeek:

 1. Auzorako interesgarriak diren obra proiektu eta zerbitzu guztiei buruzko informazioa ematea.
 2. Udalari proposatzea auzorako interesgarriak diren obrak egiteko eta zerbitzuak emateko.

 3. Tokian tokiko gaiak kudeatzen, auzotarren partizipazioa sustatzea.

 4. Udalak eskatutako gai guztietan informatzea.
 5. Auzoetako Batzordearen bileretara joan eta horietan parte hartzea.


AUZO ALKATEAK

Hiriko auzoetako batzordeek aukeratuko dituzte hiri auzoko alkatea, bere kideen artean eta gehiengo soilez. Udaleko alkateak berretsi behar du izendapen hori.

Baserri auzoetako alkateak auzoan bizi diren auzokideek aukeratuko dituzte. Udaleko Alkateak berretsi behar du izendapen hori.

Auzo alkateek eskuduntza hauek izango dituzte:

 1. Auzo batzordeko bilerak deitu eta horietan buru izatea, eztabaidak zuzentzea eta parra eginez gero kalitateko botoaz erabakitzea.
 2. Batzordearen akordioak exekutatu eta betearaztea.

 3. Baserri bideen eta udal basoen kontserbazioa zaintzea, eta hiri zaintzako zerbitzuak egiten direla eta udal ordenantzak bete daitezen zaintzea.

 4. Auzoetako Batzordearen bileretara joan eta horietan parte hartzea.
 5. Udalaren alkateak eskuordetutako beste batzuk.


HIRI AUZOETAKO ALKATEAK

 • ERDIALDEA
 • MUSAKOLA
 • SAN ANDRES
 • SANTA MARINA
 • URIBARRI


BASERRI AUZOETAKO ALKATEAK

 • MEATZERREKA
 • MUSAKOLA 
 • SAN ANDRES
 • UDALA
 • GESALIBAR
 • GARAGARTZA
 • BEDOÑA