Udal Egitamu Orokorraren 6-garren aldaketa


BEHIN BETIKO ONESPENA


2010eko azaroaren 4an egindako osoko bilkuran Arrasateko Udalak behin betiko onartu zuen "Arrasateko Hiri Antolamenduaren Egitamu Orokorraren 6. Aldaketa Puntuala" agiria.

Aipatutako behin betiko onarpen akordioa 2010eko abenduaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da.

Dokumentu hori honako dokumentuek osatzen dute:

  • MEMORIA
  • GAUR EGUNGO EGOERA:


        ANTOLAMENDU ESPARRUEN FITXAK
        BANAKETA BARRUTIEN FITXAK
        PLANO OROKORRAK
            4. LURZORU HIRITARREZINA ZONABANATZEA
            12. BANAKETA BARRUTIAK
            17. LURZORUAREN POLUTZAILE IZAN DAITEKEEN JARDUERAK DITUZTEN LURZORUEN INBENTARIOA

  • EGOERA BERRIA:


        ANTOLAMENDU ESPARRUEN FITXAK
        PLANO OROKORRAK
            4. LURZORU HIRITARREZINA ZONABANATZEA
            17. LURZORUAREN POLUTZAILE IZAN DAITEKEEN JARDUERAK DITUZTEN LURZORUEN INBENTARIOA

  • ERANSKINA:


Agiria jatorrian euskeraz idatzi da eta gaztelerara itzulpena ere egin da. Bi agirien artean kontraesanik egonez gero, euskerazko agiriak jartzen duena izango du lehentasuna. 

 

 

Jatorrizko testua Itzulpena
MEMORIA (euskaraz)
(PDF 351 Kb)
MEMORIA (castellano)
(PDF 160 Kb)
EGOERA BERRIA : NUEVA ORDENACIÓN :
ANTOLAMENDU ESPARRUEN FITXAK (euskaraz) FICHAS DE LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO (castellano)
 BANAKETA BARRUTIEN FITXAK EZABATU EGIN DIRA  LAS FICHAS DE LAS ÁREAS DE REPARTO HAN SIDO SUPRIMIDAS
PLANO OROKORRAK (euskaraz) LEYENDAS DE LOS PLANOS GENERALES (castellano)
(PDF 78 Kb)